RSS
A A A K
mbp_logo
To jest wersja archiwalna z dnia 07.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Polityka przetwarzania danych

Polityka przetwarzania danych osobowych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.

  1. Miejska Biblioteka Publiczna im Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu jest administratorem danych osobowych czytelników i osób poręczających za czytelników niepełnoletnich, zapisanych we wszystkich agendach i placówkach bibliotecznych.
  2. Biblioteka powołała Koordynatora Ochrony Danych Osobowych w osobie Małgorzaty Piekielskiej tel. 32 266 34 96; e-mail: malgorzta.piekielska@biblioteka.sosnowiec.pl
  3. Zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP w Sosnowcu każdy czytelnik oraz osoba poręczająca ma obowiązek podania danych osobowych wymaganych przy zapisie do Biblioteki.
  4. Każdy czytelnik oraz osoba poręczająca mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania siebie i osoby niepełnoletniej do Biblioteki.
  5. Biblioteka działając w oparciu o Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ma prawo przetwarzać dane osobowe czytelników i osób poręczających w celach wynikających z obsługi informatycznej, związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz w celach statystycznych.
  6. Biblioteka posiada Politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, które zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 19/2015 przez Dyrektora Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z dniem 20.09.2015 r.
  7. Każdy czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym wypadku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 Opublikował: Aneta Wcisło
Publikacja dnia: 07.12.2017
Podpisał: Małgorzata Piekielska
Dokument z dnia: 06.12.2017
Dokument oglądany razy: 477