RSS
A A A K
mbp_logo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, lipiec 2019

29.07.2019


Zgodnie z punktem XIV Specyfikacji Zamawiający – Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu informuje, iż dokonała rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na: Dostawę książek i aaudiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Wykonawcę:
Platon Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16
Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza z rabatem od ceny detalicznej w wysokości: 45,1%.

Ponadto w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
1. Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw
AZYMUT Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
z rabatem od ceny detalicznej w wysokości: 44,9%
2. PLATON Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16
Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki
z rabatem od ceny detalicznej w wysokości: 45,1 %
3. ATENEUM Sp. z o.o. sp.k.
ul. Nad Drwiną 10
30-741 Kraków
z rabatem od ceny detalicznej w wysokości: 44,9 %
 

Opublikował: Aneta Wcisło
Publikacja dnia: 29.07.2019

Dokument oglądany razy: 26
« inne aktualności