Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informacja o złożonych ofertach na zakup ekranu LED - 25.09.2020

II odpowiedź na zapytanie do teści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ - 25.09.2020

Odpowiedź na zapytanie do teści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ - 25.09.2020

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 22.09.2020

Ogłoszenie zmiany treści SIWZ 18.09.2020

SIWZ po zmianach 18.09.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu 15.09.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę książek i audiobooków - 26.08.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę książek i audiobooków - 19.08.2020

 

II ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZAKUP EKRANU LED

ZAWIADOMIENIE O PRZYSTAPIENIU DO ODWOŁANIA PRZEZ WYKONAWCĘ - ZAKUP EKRANU LED

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZAKUP EKRANU LED

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY PROLIGHT - ZAKUP EKRANU LED

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY TDC - ZAKUP EKRANU LED

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU - ZAKUP EKRANU LED

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA - ZAKUP EKRANU LED

SHADOK AV - ODWOŁANIE KIO - ZAKUP EKRANU LED

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek i audiobooków Lipiec 2020

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - SHADOK AV

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Zakup ekranu LED

Odpowiedź na pytania Wykonawców 06.07.20

SIWZ - po zmianach 02.07.20

Informacja o zmianie tresci SIWZ 02.07.20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup książkomatu.

SIWZ - po zmianach

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o zmianie treści SIWZ do Przetarg nieograniczony na zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Przetarg nieograniczony na zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż, instalację, konfigurację i uruchomienie Książkomatu zewnętrznego do odbioru i zwrotu książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę książek i audiobooków

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Książki I 2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Styczeń 2020