Polityka przetwarzania danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Polityka przetwarzania danych w MBP w Sosnowcu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych Czytelników zapisanych we wszystkich placówkach bibliotecznych.

Biblioteka działając w oparciu o art. 4 oraz 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RODO ma prawo przetwarzać dane osobowe Czytelników w celach wynikających z obsługi informatycznej, związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Każdy Czytelnik zapisany do MBP w Sosnowcu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa Czytelników Biblioteki mogą być ograniczone zgodnie z przepisami RODO i zrealizowane przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do Biblioteki.

Dane osobowe Czytelników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, dane mogą być przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Regulaminu korzystania ze zbioru i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Dane osobowe wraz z wizerunkiem zamieszczane na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostaną usunięte po upływie 5 lat od ich zamieszczenia. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę adresu e-mail, nr telefonu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, Czytelnik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. Przykładowo są to firmy świadczące usługi: monitoringu zewnętrznego, windykacyjne, hostingowe oraz serwisowe systemu bibliotecznego. Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz nr telefonu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast pozostałe dane osobowe czytelników nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą.


Każdy Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778.

Zamieszczenie informacji jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE

 

Informacja dla użytkowników Wi-Fi

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą  przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail.: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystającym z technologii Wi-Fi w Zagłębiowskiej Mediatece.

Biblioteka działając na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zbiera adresy MAC w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Każdy użytkownik sieci Wi-Fi ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Prawa użytkowników sieci Wi-Fi mogą być ograniczone zgodnie z przepisami RODO i zrealizowane na wniosek przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z technologii Wi-Fi w Zagłębiowskiej Mediatece. Dane osobowe użytkowników sieci Wi-Fi będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania w Bibliotece adresów MAC wynosi 21 dni.

Biblioteka udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa. Dane osobowe użytkowników sieci Wi-Fi są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Każdy użytkownik sieci Wi-Fi ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Danych Osobowych, wyznaczony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu - Agata Kozłowska, e-mail: iod@biblioteka.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778. 

Zamieszczenie informacji jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego  z Ustawy o ochronie danych osobowych oraz z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:MBP SOSNOWIEC
Data utworzenia:2020-01-17
Data publikacji:2020-01-17
Osoba sporządzająca dokument:Elwira Kabat-Georgijewa
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Surowiecki
Liczba odwiedzin:1064

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-06-28 11:38:34Wojciech SurowieckiAktualizacjaPolityka przetwarzania danych
2020-09-04 12:54:52Wojciech SurowieckiAktualizacjaPolityka przetwarzania danych
2020-01-22 07:50:58Wojciech SurowieckiaktualizacjaPolityka przetwarzania danych