Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie Art.14. z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora ds. dostępności
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu została wyznaczona Pani Iwona Lipczewska.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań Koordynatora ds. dostępności będzie należało:
• wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu,
• przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu,
• monitorowaniem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego
w Sosnowcu – Pani Iwona Lipczewska
adres do korespondencji: ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec
telefon: 32 266-46-59
e-mail: iwona.lipczewska@biblioteka.sosnowiec.pl